Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn Sử - Mã đề 316

Tham khảo đề thi và đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn lịch Sử mã đề 316 năm 2023 được cập nhật bên dưới.

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn Sử - Mã đề 316

Lịch sử - Mã 316 - Tuyensinh247.com 

1.D

2.D

3.C

4.C

5.A

6.B

7.B

8.A

9.A

10.C

11.A

12.B

13.B

14.A

15.A

16.A

17.C

18.C

19.C

20.B

21.B

22.B

23.C

24.B

25.D

26.D

27.D

28.C

29.C

30.A

31.D

32.B

33.B

34.D

35.D

36.D

37.A

38.D

39.B

40.D

Đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn Sử - Mã đề 316

Câu 38: Nội dung nào sau đây phản ảnh không đủng bối cảnh ra đời của các tổ chức chính trị ở Việt Nam trong thập niên 20 của thế kỉ XX?

A. Sự khủng hoảng đường lỗi cửu nước đang từng bước được giải quyết.

B. Sự phát triển mạnh mẽ của các khuynh hưởng cách mạng mới ở Việt Nam.

C. Các khuynh hưởng cứu nước đều nhằm giải quyết nhiệm vụ dân tộc.

D. Giai cấp đông đảo nhất trong xã hội ở Việt Nam đã có hệ tư tưởng riêng.

Dap an de thi tot nghiep THPT 2023 mon Su - Ma de 316

Dap an de thi tot nghiep THPT 2023 mon Su - Ma de 316

Dap an de thi tot nghiep THPT 2023 mon Su - Ma de 316

Dap an de thi tot nghiep THPT 2023 mon Su - Ma de 316

 Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn Sử - Mã đề 316

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH