Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh 2022 - Phú Yên

Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2022 - 2023 tỉnh Phú Yên được Tuyensinh247 giải ngay sau khi thí sinh thi xong, tham khảo ngay đáp án dưới đây:

Đề thi vào lớp 10 môn Anh 2022 - Phú Yên

27. What can you conclude about baboon societies?

A. Baboons are different from other monkeys.

B. Baboons fight all of the time.C

. Baboons are a lot like birds.

D. Baboons feel emotions like humans.

28. How can Alex, the purrot, understand human sounds?

A. Because he has practice a lot.

B. Because he is very intelligent.

C. Because he mimics whatever he hears

D. Because he grew up in a pet store.

Dap an de thi vao lop 10 mon Anh 2022 - Phu Yen

Dap an de thi vao lop 10 mon Anh 2022 - Phu Yen

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh 2022 - Phú Yên

Dap an de thi vao lop 10 mon Anh 2022 - Phu Yen

Theo TTHN

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Viết bình luận: Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh 2022 - Phú Yên

  •  
Ôn thi vào 10 - Tuyensinh247