Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Sinh - Mã đề 201 năm 2023

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Sinh mã đề 201 năm 2023 được cập nhật chi tiết dưới đây.

Hướng dẫn giải đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn Sinh - Mã đề 201

Sinh học - Mã 201 - Tuyensinh247.com 

81. A

82. C

83. D

84. A

85. D

86. A

87. B

88. D

89. D

90. D

91. D

92. C

93. C

94. A

95. A

96. C

97. C

98. D

99. A

100. C

101. C

102. C

103. A

104. A

105. A

106. D

107. A

108. B

109. B

110. B

111. D

112. A

113. D

114. D

115. A

116. C

117. A

118. D

119. C

120. C

Đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn Sinh - Mã đề 201

Cấu 85: Giao phối không ngẫu nhiên làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể theo hướng

A. luôn giảm tần số kiểu gen đồng hợp tử trội.

B. luôn tăng tần số kiểu gen dị hợp tử, giảm tần số kiểu gen đồng hợp tử.

C. luôn giảm tần số kiểu gen đồng hợp tử lặn.

D. giảm tần số kiểu gen dị hợp tử, tăng tần số kiểu gen đồng hợp tử

Lưu ý: Đáp án khoanh trong đề là của học sinh.

Dap an de thi tot nghiep THPT mon Sinh - Ma de 201 nam 2023

Dap an de thi tot nghiep THPT mon Sinh - Ma de 201 nam 2023

Dap an de thi tot nghiep THPT mon Sinh - Ma de 201 nam 2023

Dap an de thi tot nghiep THPT mon Sinh - Ma de 201 nam 2023

Dap an de thi tot nghiep THPT mon Sinh - Ma de 201 nam 2023

Dap an de thi tot nghiep THPT mon Sinh - Ma de 201 nam 2023

Theo TTHN


>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Sinh - Mã đề 201 năm 2023

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH