Đáp án môn Toán - Mã đề 101 tốt nghiệp THPT 2023

Xem chi tiết đề thi và đáp án môn Toán mã đề 101 thi tốt nghiệp THPT năm 2023 của thầy cô giáo được cập nhật dưới đây.

Hướng dẫn giải đề thi tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2023 - Mã đề 101

Môn Toán - Mã đề: 101 - Tuyensinh247.com 

1.A

2.B

3.B

4.D

5.C

6.A

7.D

8.A

9.A

10.B

11.D

12.B

13.C

14.D

15.C

16.C

17.B

18.B

19.A

20.C

21.B

22.C

23.B

24.B

25.D

26.C

27.B

28.D

29.D

30.C

31.D

32.C

33.B

34.D

35.C

36.C

37.D

38.D

39.B

40.C

41.D

42.B

43.C

44.A

45.B

46.D

47.C

48.B

49.D

50.D

Đề thi tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2023 - Mã đề 101

Câu 45: Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S):(x−1)2 + (y+2) + (z+1)3 = 4 và đường
thẳng d đi qua + điểm A(1; 0; − 2), nhận ữ = (1; a; 1 – a) (với a E R) làm vectơ chi phương. Biết rằng d cắt (S) tại hai điểm phân biệt mà các tiếp diện của (S) tại hai điểm đó vuông góc với nhau. Hỏi g thuộc khoảng nào dưới đây?

Lưu ý: Đáp án trong đề là bài làm của học sinh, có thể không chính xác

Dap an mon Toan - Ma de 101 tot nghiep THPT 2023

Dap an mon Toan - Ma de 101 tot nghiep THPT 2023

Dap an mon Toan - Ma de 101 tot nghiep THPT 2023

Dap an mon Toan - Ma de 101 tot nghiep THPT 2023

Dap an mon Toan - Ma de 101 tot nghiep THPT 2023

Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Đáp án môn Toán - Mã đề 101 tốt nghiệp THPT 2023

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH