Đáp án môn Toán - Mã đề 103 tốt nghiệp THPT 2023

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Toán mã đề 103 năm 2023 được cập nhật chi tiết dưới đây.

Đáp án môn Toán - Mã đề 103 tốt nghiệp THPT 2023

 Môn Toán - Mã đề: 103 - Tuyensinh247.com 

1.B

2.B

3.A

4.A

5.B

6.D

7.C

8.D

9.B

10.C

11.C

12.D

13.D

14.C

15.D

16.A

17.C

18.A

19.C

20.A

21.C

22.C

23.A

24.B

25.A

26.C

27.D

28.A

29.C

30.A

31.B

32.D

33.B

34.B

35.D

36.C

37.D

38.B

39.D

40.D

41.A

42.A

43.D

44.B

45.D

46.B

47.B

48.C

49.C

50.B

 

Đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn Toán - Mã đề 103

Câu 49: Cho hàm số f(x) = x^ – 32x2 + 4. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m sao cho ứng với mỗi m, tổng giá trị các nghiệm phân biệt thuộc khoảng (-4;1) của phương trình f(x² + 4x + 5) = = m bằng —8?

Câu 50: Trong không gian Oxyz, xét mặt cầu (S) có tâm I(5;6;12) và bán kính R thay đổi. Có bao nhiều giá trị nguyên của R sao cho ứng với mỗi giá trị đó, tồn tại hai tiếp tuyến của (S) trong mặt phẳng (Oyz) mà hai tiếp tuyến đó cùng đi qua 0 và góc giữa chúng không nhỏ hơn 60°?

Dap an mon Toan - Ma de 103 tot nghiep THPT 2023

Dap an mon Toan - Ma de 103 tot nghiep THPT 2023

Dap an mon Toan - Ma de 103 tot nghiep THPT 2023

Dap an mon Toan - Ma de 103 tot nghiep THPT 2023

Dap an mon Toan - Ma de 103 tot nghiep THPT 2023

Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Đáp án môn Toán - Mã đề 103 tốt nghiệp THPT 2023

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH