Đáp án môn Toán - Mã đề 124 tốt nghiệp THPT 2023

Đề thi và đáp án môn Toán mã đề 124 chi tiết đề thi tốt nghiệp THPT năm 2023 của thầy cô giáo cụ thể như sau:

Đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn Toán - Mã đề 124

Câu 8: Trong không gian Oxyz, hình chiếu vuông góc của điểm M(−2; 3; 1) trên trục Ox có tọa độ là?

A. (0; 3; 0).           B. (-2; 0; 0).

C. (0; 3; 1).            D. (0; 0; 1).

Câu 9: Có bao nhiêu số tự nhiên gồm ba chữ số đôi một khác nhau mà các chữ số được lấy từ tập hợp {1,2,3,4,5,6}?

Dap an mon Toan - Ma de 124 tot nghiep THPT 2023

Dap an mon Toan - Ma de 124 tot nghiep THPT 2023

Dap an mon Toan - Ma de 124 tot nghiep THPT 2023

Dap an mon Toan - Ma de 124 tot nghiep THPT 2023

Dap an mon Toan - Ma de 124 tot nghiep THPT 2023

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn Toán - Mã đề 124

Môn Toán - Mã đề: 124 - Tuyensinh247.com

1.D

2.A

3.A

4.A

5.B

6.C

7.B

8.B

9.D

10.C

11.A

12.B

13.D

14.B

15.C

16.D

17.A

18.D

19.A

20.A

21.C

22.C

23.A

24.B

25.A

26.C

27.B

28.D

29.C

30.D

31.C

32.D

33.B

34.B

35.B

36.D

37.B

38.C

39.C

40.C

41.D

42.B

43.B

44.D

45.C

46.D

47.D

48.C

49.B

50.B

 

 

Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Đáp án môn Toán - Mã đề 124 tốt nghiệp THPT 2023

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH