Đề án tuyển sinh chính thức Đại học Thương Mại 2022

Đại học Thương Mại đã công bố đề án tuyển sinh chính thức năm 2022. Theo đó trường có thay đổi về chỉ tiêu tuyển sinh, phương thức xét tuyển cụ thể như sau:

I.       TUYỂN SINH ĐÀO TẠO CHÍNH QUY

1.   Tuyển sinh đại học chính quy trình độ đại học

1.1 Đối tượng, điều kiện tuyển sinh:

Thí sinh đã tốt nghiệp THPT theo quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT đồng thời đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với từng phương thức xét tuyển theo quy định của Trường.

Ngoài ra, đối tượng tuyển sinh quy định cụ thể theo từng phương thức xét tuyển như sau:

Mã phương thức xét tuyển 301 - Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) và quy định của Trường

Thí sinh thuộc đối tượng theo Điều 8, Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục mầm non năm 2022 của Bộ GD&ĐT và quy định của Trường (chi tiết theo Thông báo kèm theo Đề án này).

Mã phương thức xét tuyển 100 - Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 theo từng tổ hợp bài thi/môn thi

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Mã phương thức xét tuyển 200 - Xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT theo từng tổ hợp môn xét tuyển

Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2022, học 3 năm (lớp 10, 11, 12) tại trường THPT chuyên toàn quốc/trường THPT trọng điểm quốc gia (Danh mục Trường phổ thông tại Phụ lục 01).

Mã phương thức xét tuyển 402 - Xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia (ĐHQG) Hà Nội tổ chức năm 2022

Thí sinh có kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG Hà Nội tổ chức năm 2022 đạt từ 80/150 điểm trở lên.

- Mã phương thức xét tuyển 409 - Xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế (gồm chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, chứng chỉ khảo thí quốc tế) còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký xét tuyển với kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 

Thí sinh thuộc 01 trong 02 đối tượng sau:

Đối tượng 1: Có một trong các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế sau, còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký xét tuyển: IELTS Academic đạt 5.5 trở lên; TOEFL iBT đạt 60 trở lên; Cambridge đạt FCE/CAE; HSK đạt Cấp độ 4 trở lên; TCF đạt 400 trở lên; DELF đạt B2/C1/C2.

Đối tượng 2: Có một trong các chứng chỉ khảo thí quốc tế sau, còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký xét tuyển: SAT đạt từ 1000 điểm trở lên; ACT đạt từ 20 điểm trở lên.

Mã phương thức xét tuyển 410 - Xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế (CCQT) còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký xét tuyển với kết quả học tập bậc THPT

Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2022, thuộc 01 trong 02 đối tượng sau:

Đối tượng 1: Có một trong các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế sau, còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký xét tuyển: IELTS Academic đạt 5.5 trở lên; TOEFL iBT đạt 60 trở lên; Cambridge đạt FCE/CAE; HSK đạt Cấp độ 4 trở lên; TCF đạt 400 trở lên; DELF đạt B2/C1/C2.

Đối tượng 2: Có một trong các chứng chỉ khảo thí quốc tế sau, còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký xét tuyển: SAT đạt từ 1000 điểm trở lên; ACT đạt từ 20 điểm trở lên.

Mã phương thức xét tuyển 500 - Xét tuyển kết hợp giải Học sinh giỏi (HSG) với kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2022; đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi (bậc THPT) cấp Tỉnh/Thành phố trực thuộc Trung ương hoặc giải Khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia các môn: Toán học, Vật lý, Hóa học, Tin học, Ngữ văn, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Trung.

1.2 Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

1.3 Phương thức tuyển sinh

Năm 2022, Trường Đại học Thương mại tuyển sinh theo 07 phương thức:

(1)    Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT và quy định của Trường - Mã phương thức xét tuyển 301;

(2)     Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 theo từng tổ hợp bài thi/môn thi - Mã phương thức xét tuyển 100

Điểm xét tuyển = Tổng điểm 3 bài thi/môn thi theo tổ hợp đăng ký xét tuyển + (Điểm ƯT theo đối tượng + Điểm ƯT theo khu vực nếu có)

(3)    Xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT theo từng tổ hợp môn xét tuyển - Mã phương thức xét tuyển 200

Điểm xét tuyển = Tổng điểm 3 môn theo tổ hợp đăng ký xét tuyển + (Điểm ƯT theo đối tượng + Điểm ƯT theo khu vực nếu có)

Trong đó, điểm từng môn trong tổ hợp đăng ký xét tuyển được xác định là trung bình cộng điểm học tập 3 năm lớp 10, 11, 12 của môn đó.

(4)    Xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia (ĐHQG) Hà Nội tổ chức năm 2022 - Mã phương thức xét tuyển 402

Điểm xét tuyển = (Điểm hợp phần 1 * 2 + Điểm hợp phần 2 + Điểm hợp phần 3)

Trong đó: Điểm hợp phần 1 (Tư duy định lượng), Điểm hợp phần 2 (Tư duy định tính), Điểm hợp phần 3 (Khoa học).

(5)     Xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký xét tuyển với kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 - Mã phương thức xét tuyển 409

Điểm xét tuyển = Điểm thi môn Toán + Điểm thi môn còn lại trong tổ hợp đăng ký xét tuyển (không bao gồm môn Ngoại ngữ) + Điểm quy đổi CCQT (theo Bảng 01) + (Điểm ƯT theo đối tượng + Điểm ƯT theo khu vực nếu có).

Bảng 1. Quy định điểm quy đổi chứng chỉ quốc tế (CCQT)

Loại chứng chỉ

Điểm

10

10

10

10

10

Ngành (chuyên ngành) được đăng ký xét tuyển

 

Hệ số quy đổi

1,6

1,5

1,4

1,3

1,2

 

Điểm quy đổi

16

15

14

13

12

 

 

- HSK

 

Cấp độ 6

 

Cấp độ 5

 

Cấp độ 4

Quản trị kinh doanh (Tiếng Trung thương mại)

 

- TCF

Từ 600

550-

500-

450-

400-

Quản trị kinh

 

599

549

499

449

doanh (Tiếng Pháp

 

- DELF

C2

C1

 

B2

 

 

thương mại)

 

- IELTS Academic

Từ 7.5

7.0

6.5

6.0

5.5

 

 

- Cambridge

 

CAE

 

FCE

 

 

 

- TOEFL iBT

Từ 85

79-84

73-78

67-72

60-66

Tất cả các ngành

 

- SAT

Từ 1401

 

 

 

 

 

1301    -

1201 -

1101-

1000-

(chuyên ngành)

 

1400

1300

1200

1100

 

 

- ACT

Từ 31

28-30

25-27

22-24

20-21

 

 

(6)    Xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế (CCQT) còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký xét tuyển với kết quả học tập bậc THPT - Mã phương thức xét tuyển 410

Điểm xét tuyển = Điểm trung bình cộng điểm học tập 3 năm THPT môn Toán + Điểm trung bình cộng điểm học tập 3 năm THPT môn còn lại trong tổ hợp đăng ký xét tuyển (không bao gồm môn Ngoại ngữ) + Điểm quy đổi CCQT (theo Bảng 01) + (Điểm ƯT theo đối tượng + Điểm ƯT theo khu vực nếu có)

(7)     Xét tuyển kết hợp giải Học sinh giỏi (HSG) với kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 - Mã phương thức xét tuyển 500

Điểm xét tuyển = Tổng điểm 3 bài thi/môn thi theo tổ hợp đăng ký xét tuyển + Điểm thưởng giải HSG (theo Bảng 02) + (Điểm ƯT theo đối tượng + Điểm ƯT theo khu vực nếu có) 

Bảng 2. Quy định điểm thưởng giải học sinh giỏi 

Giải HSG

Điểm thưởng

Ngành (chuyên ngành) được đăng ký xét tuyển

5

3

2

1

Loại giải

- HSG cấp quốc gia

Giải KK

 

 

 

 

- HSG cấp Tỉnh/TP

 

Giải Nhất

Giải Nhì

Giải Ba

 

Môn đạt giải

Toán     học/Vật     Lý/Hóa học/Tiếng Anh/Ngữ văn

 

 

 

 

Tất cả các ngành (chuyên ngành)

Tiếng Pháp

 

 

 

 

Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại)

Tiếng Trung

 

 

 

 

Quản trị kinh doanh (Tiếng Trung thương mại)

 

Tin học

 

 

 

 

Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị

HTTT) – chương trình chuẩn và chương trình định hướng nghề nghiệp

Trong đó, Điểm ưu tiên theo đối tượng, điểm ưu tiên theo khu vực được xác định theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ BD&ĐT

1.4 Chỉ tiêu tuyển sinh:

De an tuyen sinh chinh thuc Dai hoc Thuong Mai 2022

De an tuyen sinh chinh thuc Dai hoc Thuong Mai 2022

De an tuyen sinh chinh thuc Dai hoc Thuong Mai 2022

De an tuyen sinh chinh thuc Dai hoc Thuong Mai 2022

De an tuyen sinh chinh thuc Dai hoc Thuong Mai 2022

De an tuyen sinh chinh thuc Dai hoc Thuong Mai 2022

Ngưỡng đầu vào

   Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

(1)    Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tính theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 (quy định đối với từng phương thức xét tuyển) sẽ được Trường thông báo ngay sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022, trên Cổng thông tin điện tử của Trường: https://tmu.edu.vn/https://tmu.edu.vn/vi/news/TUYEN-SINH/.

Trong đó:

-    Các phương thức xét tuyển 100, 402, 200, 500 ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào được xác định là tổng điểm 03 (ba) bài thi/môn thi theo tổ hợp đăng ký xét tuyển;

-   Các phương thức 409, 410 ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào được xác định là tổng điểm 02 bài thi/môn thi (gồm môn Toán và môn còn lại trong tổ hợp đăng ký xét tuyển (không bao gồm môn Ngoại ngữ)).

-   Thí sinh đăng ký xét tuyển theo phương thức 402 phải lựa chọn một trong các tổ hợp xét tuyển theo quy định của Trường đối với ngành (chuyên ngành)/chương trình đào tạo đăng ký xét tuyển để xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và điều kiện ngoại ngữ quy định đối với ngành (chuyên ngành)/chương trình đào tạo đăng ký xét tuyển (nếu có).

(2)    Đạt điều kiện điểm bài thi tốt nghiệp THPT năm 2022 môn Tiếng Anh (đối với thí sinh không có chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế/chứng chỉ khảo thí quốc tế (Bảng 1) hoặc giải HSG môn Tiếng Anh (Bảng 2)):

-   Đạt từ 7,5 điểm trở lên nếu đăng ký xét tuyển vào ngành Ngôn ngữ Anh (TM18);

-    Đạt từ 7,0 điểm trở lên nếu đăng ký xét tuyển vào các chương trình chất lượng cao/Kế toán tích hợp chương trình ICAEW CFAB (TM02, TM08, TM15, TM27, TM30);

-   Các ngành còn lại không quy định điều kiện điểm thi môn Tiếng Anh.

(3)    Điều kiện điểm trung bình học tập từng năm học THPT (lớp 10,11,12) đối với thí sinh đăng ký xét tuyển theo phương thức 410, 200:

-   Phương thức 410: đạt từ 8,0 trở lên;

-   Phương thức 200: đạt từ 8,5 trở lên.

   Điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển

Thí sinh thỏa mãn các điều kiện sau đây được đăng ký xét tuyển (ĐKXT) vào Trường Đại học Thương mại:

(1)    Tính đến thời điểm xét tuyển đã tốt nghiệp THPT theo quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT

(2)    Dự thi Tốt nghiệp THPT năm 2022; không có bài thi/môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1,0 (một) điểm trở xuống; đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào áp dụng đối với từng phương thức xét tuyển quy định tại mục II, tiểu mục 1.5.1 Đề án này;

(3)    Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành;

(4)    Có đủ thông tin cá nhân, hồ sơ dự tuyển theo quy định.

Theo TTHN

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Viết bình luận: Đề án tuyển sinh chính thức Đại học Thương Mại 2022

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH