Đề án tuyển sinh riêng của trường ĐH Chu Văn An năm 2014

Trường ĐH Chu Văn An công bố đề án tuyển sinh riêng năm 2014, trường tuyển sinh theo hình thức xét tuyển: 25% chỉ tiêu xét tuyển theo 3 chung, 75% xét tuyển theo tiêu chí riêng của nhà trường.

I. Phương thức tuyển sinh:

Năm 2014 Trường Đại học Chu Văn An lựa chọn và quyết định hai phương thức tuyển sinh: Xét tuyển theo kỳ thi ba chung (khoảng 25% chỉ tiêu năm 2014) và xét tuyển theo tiêu chí riêng của nhà trường (75%).

Phương thức tuyển sinh theo hình thức tự chủ:

Trường Đại học Chu Văn An tuyển sinh theo phương thức xét tuyển dựa vào hệ thống tiêu chuẩn đánh giá năng lực toàn diện của thí sinh trong quá trình học tập và rèn luyện trong giai đoạn trung học phổ thông, và kết quả kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT). Việc xét tuyển dựa vào các tiêu chí như sau:

1. Tiêu chí xét tuyển

1.1. Hệ đại học, cao đẳng:

Đối tượng tuyển là học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên, trung cấp chuyên nghiệp, trung học nghề, trung cấp nghề.

Stt

Ngành đào tạo

Kiểm tra năng khiếu

Xét tuyển

Ghi chú

1

Kiến trúc

x

x

 

2

Kỹ thuật công trình xây dựng

 

x

 

3

Công nghệ thông tin

 

x

 

4

Kỹ thuật điện, điện tử

 

x

 

5

Tài chính – Ngân hàng

 

x

 

6

Quản trị kinh doanh

 

x

 

7

Kế toán

 

x

 

8

Tiếng Anh

 

x

 

  1. a. Tiêu chí xét ngành Kiến trúc: Căn cứ xác định điểm để xét vào học tại trường ngành Kiến trúc dựa trên các tiêu chí:

- Tiêu chí 01: Kết quả điểm trung bình chung các môn học của 3 năm học trung học phổ thông. Đây được coi là tiêu chí quan trọng nhất trong xét tuyển, bởi nó phản ánh toàn diện kiến thức của thí sinh trong một thời gian dài. Tiêu chí này có trọng số 0,5 trong xét tuyển.

- Tiêu chí 02: Điểm thi tốt nghiệp THPT, đây vừa là điều kiện tối thiểu để thí sinh được nhận vào học ở bậc đại học, và cũng là tiêu chí quan trọng để đánh giá học vấn của thí sinh. Tiêu chí này có trọng số 0,35 trong xét tuyển.

- Tiêu chí 03: Kiểm tra năng khiếu - Vẽ mỹ thuật, đào tạo Kiến trúc sư là ngành đặc thù, thí sinh ngoài kiến thức về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội muốn theo học ngành này phải có năng khiếu về vẽ. Tiêu chí này có trọng số 0.15 trong xét tuyển.

Nội dung kiểm tra năng khiếu: Thí sinh sẽ tham gia vẽ đầu tượng trên khổ giấy A3, vẽ bằng bút chì đen với thời gian 240 phút. Việc tổ chức kiểm tra sẽ được thực hiện trực tiếp tại trường. Mẫu tượng do Hội đồng tuyển sinh lựa chọn, đảm bảo tính bí mật đến thời điểm tổ chức kiểm tra. Đây là năm thứ 5 Trường Đại học Chu Văn An tổ chức kiểm tra môn năng khiếu đối với thí sinh dự tuyển vào ngành Kiến trúc. Nhà trường luôn hoàn thành tốt các khâu như chuẩn bị mẫu tượng, bố trí không gian kiểm tra, đáng giá kết quả…

  1. b. Tiêu chí xét các ngành: Kỹ thuật công trình xây dựng, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật điện - điện tử, Tài chính – Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tiếng Anh.

- Tiêu chí 01: Kết quả điểm trung bình chung các môn học của 3 năm học trung học phổ thông. Đây được coi là tiêu chí quan trọng nhất trong xét tuyển, bởi nó phản ánh toàn diện kiến thức (tất cả các môn học phổ thông) của thí sinh trong một thời gian dài. Tiêu chí này có trọng số 0,5 trong xét tuyển.

- Tiêu chí 02: Điểm thi tốt nghiệp THPT, đây vừa là điều kiện tối thiểu để thí sinh được nhận vào học ở bậc đại học, và cũng là tiêu chí quan trọng để đánh giá học vấn của thí sinh bởi là kết quả thi các môn học được coi là cốt lõi của chương trình phổ thông trung học. Tiêu chí này có trọng số 0,5 trong xét tuyển.

- Tiêu chí 03: Kết quả phỏng vấn trực tiếp của Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Chu Văn An. Việc đánh giá do Hội đồng tuyển sinh nhà trường trực tiếp đảm nhận nhằm đánh giá năng lực thực tiễn, thái độ, kỹ năng, hành vi… Qua đó phát hiện những tố chất, khả năng đặc biệt của thí sinh để nhà trường tạo điều kiện cho thí sinh phát huy những năng lực đặc biệt trong quá trình đào tạo.

Trường tổ chức phỏng vấn trực tiếp thí sinh tại trường sau khi thí sinh nộp hồ sơ và lọt qua vòng sơ tuyển. Thời gian phỏng vấn từ 15 đến 20 phút.

Nội dung phỏng vấn: liên quan đến việc xác định khả năng của thí sinh về năng lực thực tiễn, tư duy sáng tạo, thái độ, kỹ năng, hành vi, năng khiếu, sự thích ứng nghề nghiệp. Câu hỏi phỏng vấn phần cứng do Hội đồng tuyển sinh nhà trường chuẩn bị, phần hỏi thêm sẽ do giảng viên phỏng vấn trực tiếp đưa ra (chỉ xoay quang các câu hỏi phần cứng để làm rõ thêm vấn đề) ... Tiêu chí này được đánh giá theo kết quả: “đạt” và “không đạt”.

1.2. Liên thông (đại học)

Đối tượng tuyển sinh gồm thí sinh tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng đủ điều kiện dự tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tiêu chí xét tuyển như “mục b phần 1.1”.

II. Phương pháp xét tuyển:

Bước 1: Xác định sàn xét tuyển

- Kết quả điểm bình quân các năm học chương trình THPT từ 6,0 trở lên đối với hệ đại học, 5.5 trở lên đối với hệ cao đẳng.

- Tốt nghiệp THPT.

- Hạnh kiểm đạt loại Khá trở lên

Bước 2: Tính điểm xét tuyển với trọng số của từng tiêu chí (thang điểm 10, làm tròn đến 2 chữ số thập phân)

Điểm xét tuyển (ngành Kiến trúc) = (điểm bình quân các năm học chương trình THPT x 0,5) + (điểm bình quân các môn thi tốt nghiệp x 0,35) + (điểm kiểm tra năng khiếu x 0.15).

Điểm xét tuyển (các ngành còn lại) = (điểm bình quân các năm học chương trình THPT x 0,5) + (điểm bình quân các môn thi tốt nghiệp x 0,5).

Bước 3: Tổ chức phỏng vấn

Bước 4: Xác định người trúng tuyển: Xét điểm từ cao đến thấp, cho đến khi đủ chỉ tiêu. Xét tuyển đại học trước, cao đẳng sau.

2. Sự phù hợp của phương thức tuyển sinh đối với đặc thù các ngành đào tạo của trường và với chương trình giáo dục phổ thông hiện hành

* Đối với ngành Kiến trúc:

Đây là ngành học đặc thù, người học muốn theo học, ngoài kiến thức về tự nhiên và xã hội được tích lũy từ chương trình giáo dục phổ thông, phải có năng khiếu và đan mê về mỹ thuật. Thí sinh phải tự học để phát huy năng khiếu vẽ của mình trước khi đăng ký vào trường. Do yêu cầu đặc thù đó, nhà trường cần phải tổ chức kiểm tra môn Vẽ mỹ thuật (vẽ đầu tượng).

* Các ngành còn lại trường đang đào tạo được phân thành 03 nhóm:

- “Nhóm 01” các ngành kỹ thuật gồm: Kỹ thuật công trình xây dựng, Kỹ thuật điện - điện tử, Công nghệ thông tin.

- “Nhóm 02” các ngành thuộc lĩnh vực Kinh tế - Quản trị kinh doanh: Kế toán, Tài chính – Ngân hàng, Quản trị kinh doanh.

- “Nhóm 03”  ngành Ngôn ngữ Anh.

Những nhóm ngành trên được xét trên cơ sở các tiêu chí đã xác định ở mục “b phần 1”. Trong các tiêu chí đó trường coi trọng việc đánh giá kết quả học tập trong toàn bộ các năm học ở THPT. Trong trường hợp thí sinh có số điểm bằng nhau ở tiêu chí 01, trường xét thêm kết quả môn học ở ba năm học THPT theo nhóm ngành đăng ký.

Nhóm 01: Xét điểm môn Toán, Lý, Hóa

Nhóm 02: Xét điểm môn Toán, Văn

Nhóm 03: Xét điểm môn Văn, Ngoại ngữ

III. Thời gian tuyển sinh và phương thức đăng ký

Thời gian: Trường tổ chức tuyển sinh 02 đợt vào các thời điểm

- Đợt một (tháng Ba, tháng Tư): Cho thí sinh tốt nghiệp trước năm 2014

- Đợt hai (tháng Chín, tháng Mười): Cho thí sinh tốt nghiệp năm 2014

Phương thức đăng ký: Thí sinh làm hồ sơ có thể nộp trực tiếp tại trường hoặc gửi qua đường Bưu điện  (mẫu hồ sơ được đăng tải trên website www.cvauni.edu.vn). Thứ tự các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Làm hồ sơ đăng ký xét tuyển theo kế hoạch tuyển sinh từng đợt của nhà trường. Hồ sơ bao gồm:

- Đơn xét tuyển (theo mẫu của Trường Đại học Chu Văn An);

- Học bạ THPT (bản sao công chứng);

- Bằng tốt nghiệp THPT, Bằng tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng;

- Các loại giấy tờ ưu tiên;

- Ba ảnh chụp kiểu chúng minh thư cỡ 4x6 cm có ghi họ, tên và ngày, tháng, năm sinh của thí sinh ở mặt sau;

- 02 phong bì có dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc.

Bước 2: Nộp Hồ sơ đăng ký xét tuyển

Bước 3: Tổ chức xét hồ sơ

Bước 4: Tổ chức kiểm tra năng khiếu đối với thí sinh dự thi vào ngành Kiến trúc và phỏng vấn đối với thí sinh đăng ký vào các ngành khác.

Bước 5: Thông báo kết quả trên website của nhà trường và tổ chức nhập học

Bước 6: Báo cáo kết quả tới Bộ Giáo dục và Đào tạo

IV. Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh:

1. Đối tượng xét tuyển theo phương thức ba chung: Thực hiện theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy.

2. Đối tượng xét tuyển theo phương thức tự chủ:

- Căn cứ xác định ưu tiên đối tượng, ưu tiên theo khu vực áp dụng quy định của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy.

- Khung điểm ưu tiên theo đối tượng và khu vực thực hiện theo đề án như sau: Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 0,35 (không phẩy ba điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,15 (không phẩy mười năm điểm).

V. Lệ phí tuyển sinh: Thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước

Tuyensinh247 tổng hợp

Viết bình luận: Đề án tuyển sinh riêng của trường ĐH Chu Văn An năm 2014

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường Đại học