Đề cuối kì 2 lớp 10 môn Toán năm 2023 - TH Thực hành Sư Phạm

Trường TH Thực hành Sư Phạm tổ chức thi học kì 2 năm học 2022 - 2023 cho các em học sinh khối lớp 10 xem chi tiết đề thi cuối kì 2 môn Toán dưới đây.

Đề cuối kì 2 lớp 10 môn Toán năm 2023 - TH Thực hành Sư Phạm

Câu 1. (1,0 điểm)

a) Dựa vào đồ thị của hàm số bậc hai y = f (x) như hình 10.1. Hãy tìm tập nghiệm của bất

phương trình f(x)0.

b) Cho bất phương trình 2x² +2(m−3)x+3(m² - 3) ≥ 0 (m là tham số thực). Tìm tham số

m để tập nghiệm của bất phương trình là R.

De cuoi ki 2 lop 10 mon Toan nam 2023 - TH Thuc hanh Su Pham

De cuoi ki 2 lop 10 mon Toan nam 2023 - TH Thuc hanh Su Pham

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cuối kì 2 lớp 10 môn Toán năm 2023 - TH Thực hành Sư Phạm

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247