Đề cuối kì 2 lớp 10 môn Toán năm 2023 - THPT Chuyên Lương Thế Vinh (Có đáp án)

Trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh Sở GD Đồng Nai tổ chức thi học kì 2 năm học 2022 - 2023 cho các em học sinh khối lớp 10 xem chi tiết đề thi cuối kì 2 môn Toán dưới đây.(Có đáp án)

Đề cuối kì 2 lớp 10 môn Toán năm 2023 - THPT Chuyên Lương Thế Vinh

Câu 6. Xét phép thử ngẫu nhiên: gieo một đồng xu 4 lần, không gian mẫu của phép thử

này có bao nhiêu phần tử?

A. 16.

B. 36. 

C. 32.

D. 8.

De cuoi ki 2 lop 10 mon Toan nam 2023 - THPT Chuyen Luong The Vinh (Co dap an)

De cuoi ki 2 lop 10 mon Toan nam 2023 - THPT Chuyen Luong The Vinh (Co dap an)

De cuoi ki 2 lop 10 mon Toan nam 2023 - THPT Chuyen Luong The Vinh (Co dap an)

Đáp án Đề cuối kì 2 lớp 10 môn Toán năm 2023 - THPT Chuyên Lương Thế Vinh

De cuoi ki 2 lop 10 mon Toan nam 2023 - THPT Chuyen Luong The Vinh (Co dap an)

De cuoi ki 2 lop 10 mon Toan nam 2023 - THPT Chuyen Luong The Vinh (Co dap an)

De cuoi ki 2 lop 10 mon Toan nam 2023 - THPT Chuyen Luong The Vinh (Co dap an)

De cuoi ki 2 lop 10 mon Toan nam 2023 - THPT Chuyen Luong The Vinh (Co dap an)

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cuối kì 2 lớp 10 môn Toán năm 2023 - THPT Chuyên Lương Thế Vinh (Có đáp án)

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247