Đề cuối kì 2 lớp 12 môn Anh năm 2023 - Sở GD Lạng Sơn

Trường Sở GD Lạng Sơn tổ chức thi học kì 2 năm học 2022 - 2023 cho các em học sinh khối lớp 12 xem chi tiết đề thi cuối kì 2 môn Anh dưới đây.

Đề cuối kì 2 lớp 12 môn Anh năm 2023 -  Sở GD Lạng Sơn

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best

completes each of the following exchanges.

Question 5. Mrs. Mai is at the bookstore. She is asking to see the latest novel.

Mrs, Mai: "Could I see that latest novel?" - The shopkeeper: "______"

A. Certainly! madam.

B. No, thanks.

C. It is expensive.

D. You are so kidding!

Lưu ý: Đáp án khoanh trong đề là của học sinh.

De cuoi ki 2 lop 12 mon Anh nam 2023 -  So GD Lang Son

De cuoi ki 2 lop 12 mon Anh nam 2023 -  So GD Lang Son

De cuoi ki 2 lop 12 mon Anh nam 2023 -  So GD Lang Son

De cuoi ki 2 lop 12 mon Anh nam 2023 -  So GD Lang Son

Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Đề cuối kì 2 lớp 12 môn Anh năm 2023 - Sở GD Lạng Sơn

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247