Đề cuối kì 2 lớp 12 môn Anh năm 2023 - THPT Nguyễn Thượng Hiền

Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền tổ chức thi học kì 2 năm học 2022 - 2023 cho các em học sinh khối lớp 12 xem chi tiết đề thi cuối kì 2 môn Anh dưới đây.

Đề cuối kì 2 lớp 12 môn Anh năm 2023  - THPT Nguyễn Thượng Hiền

Choose the word, phrase, or utterance (A, B, C or D) that best fits the blank space in each

sentence.

9. When you have a small child in the house, you_____ leave small objects lying around.

Such objects______be swallowed, causing serious injury or even death.

A. needn't - may

B. mustn't - can't

C. should not might

D. should must

De cuoi ki 2 lop 12 mon Anh nam 2023  - THPT Nguyen Thuong Hien

De cuoi ki 2 lop 12 mon Anh nam 2023  - THPT Nguyen Thuong Hien

De cuoi ki 2 lop 12 mon Anh nam 2023  - THPT Nguyen Thuong Hien

De cuoi ki 2 lop 12 mon Anh nam 2023  - THPT Nguyen Thuong Hien

Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Đề cuối kì 2 lớp 12 môn Anh năm 2023 - THPT Nguyễn Thượng Hiền

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247