Đề cuối kì 2 lớp 9 môn Anh năm 2023 - Sở GD Bình Dương (Có đáp án)

Sở GD Bình Dương tổ chức thi học kì 2 năm học 2022 - 2023 cho các em học sinh khối lớp 9 xem chi tiết đề thi cuối kì 2 môn Anh dưới đây.(Có đáp án)

Đề cuối kì 2 lớp 9 môn Anh năm 2023 - Sở GD Bình Dương

1. How long has Britta lived in Berlin?

A. four years.

B. six years.

C. twenty years.

2. What doesn't Britta like about Berlin?

A. museum.

B. theater.

C. traffic.

De cuoi ki 2 lop 9 mon Anh nam 2023 - So GD Binh Duong (Co dap an)

De cuoi ki 2 lop 9 mon Anh nam 2023 - So GD Binh Duong (Co dap an)

De cuoi ki 2 lop 9 mon Anh nam 2023 - So GD Binh Duong (Co dap an)

De cuoi ki 2 lop 9 mon Anh nam 2023 - So GD Binh Duong (Co dap an)

Đáp án Đề cuối kì 2 lớp 9 môn Anh năm 2023 - Sở GD Bình Dương

De cuoi ki 2 lop 9 mon Anh nam 2023 - So GD Binh Duong (Co dap an)

De cuoi ki 2 lop 9 mon Anh nam 2023 - So GD Binh Duong (Co dap an)

Theo TTHN

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Viết bình luận: Đề cuối kì 2 lớp 9 môn Anh năm 2023 - Sở GD Bình Dương (Có đáp án)

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247