Đề cương giữa kì 1 lớp 10 môn Lý 2021 - THPT Bắc Thăng Long

Đề cương giữa học kì 1 môn Lý lớp 10 năm học 2021 - 2022 trường THPT Bắc Thăng Long.

Đề cương giữa kì 1 lớp 10 môn Lý 2021 - THPT Bắc Thăng Long

Câu 1. Chuyển động cơ là:

A. Sự thay đổi khoảng cách của vật chuyển động so với vật mốc.

B. Sự thay đổi vận tốc của vật.

C. Sự thay đổi vị trí của vật so với vật mốc.

D. Sự thay đổi phương chiều của vật.

Câu 2. Một vật là đứng yên:

A. Khi vị trí của nó so với một mốc cố định là không thay đổi.

B. Khi vị trí của nó so với một điểm là thay đổi nhiều.

C. Khi khoảng cách của nó với một điểm cố định là không đổi

D. Khi khoảng cách của nó đến một vật khác là không đổi.

De cuong giua ki 1 lop 10 mon Ly 2021 - THPT Bac Thang Long

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương giữa kì 1 lớp 10 môn Lý 2021 - THPT Bắc Thăng Long

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!