Đề cương giữa kì 1 lớp 10 môn Toán - THPT Bắc Thăng Long 2021

Đề cương giữa học kì 1 môn Toán lớp 10 năm học 2021 - 2022 trường THPT Bắc Thăng Long, Hà Nội

Đề cương giữa kì 1 lớp 10 môn Toán - THPT Bắc Thăng Long 2021

8. Lớp 10A có 7 học sinh giỏi Toán, 5 học sinh giỏi Lý, 6 học sinh giỏi Hoá, 3 học sinh giỏi cả Toán và Lý, 4 học sinh giỏi cả Toán và Hoá, 2 học sinh giỏi cả Lý và Hoá, 1 học sinh giỏi cả ba môn Toán, Lý, Hoá. Số học sinh giỏi ít nhất một môn (Toán, Lý, Hoá ) của lớp 10A là

17. Đồ thị hàm số y = x + 2  cắt trục hoành, trục tung tại các điểm A, B. Tính diện tích tam giác AOB (O gốc tọa độ)

De cuong giua ki 1 lop 10 mon Toan - THPT Bac Thang Long 2021

De cuong giua ki 1 lop 10 mon Toan - THPT Bac Thang Long 2021

De cuong giua ki 1 lop 10 mon Toan - THPT Bac Thang Long 2021

De cuong giua ki 1 lop 10 mon Toan - THPT Bac Thang Long 2021

De cuong giua ki 1 lop 10 mon Toan - THPT Bac Thang Long 2021

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương giữa kì 1 lớp 10 môn Toán - THPT Bắc Thăng Long 2021

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!