Đề cương giữa kì 1 lớp 11 môn Sinh 2021 - THPT Trần Phú

Nội dung ôn tập kiểm tra giữa học kì 1 môn Sinh lớp 11 trường THPT Trần Phú, Hoàn Kiếm, Hà Nội năm học 2021 - 2022.

Đề cương giữa kì 1 lớp 11 môn Sinh 2021 - THPT Trần Phú

Câu 1:

a/ Quá trình trao đổi nước ở TV xảy ra qua mấy giai đoạn? Đó là những giai đoạn nào?

b/ Phân biệt cơ chế hấp thụ nước và ion khoáng ở rễ?

c/ Gọi tên và mô tả đường đi của 2 con đường vận chuyển nước và ion khoáng từ đất vào mạch gỗ của rễ? Giải thích vì sao cây trên cạn bị ngập úng lâu sẽ chết?

De cuong giua ki 1 lop 11 mon Sinh 2021 - THPT Tran Phu

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương giữa kì 1 lớp 11 môn Sinh 2021 - THPT Trần Phú

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!