Đề cương giữa kì 1 lớp 7 môn Toán 2021 - THCS Tô Hoàng

Các em cùng tham khảo đề cương ôn tập giữa học kì 1 năm học 2021 - 2022 lớp 7 môn Toán trường THCS Tô Hoàng, Hà Nội.

Đề cương giữa kì 1 lớp 7 môn Toán 2021 - THCS Tô Hoàng

Bài 5. Hưởng ứng phong trào kế hoạch nhỏ của Đội, ba chi đội 7A, 7B, 7C đã thu được tổng cộng 120kg giấy vụn. Biết rằng số giấy vụn thu được của ba chi đội lần lượt tỉ lệ với 9, 7, 8. Hãy tính số giấy vụn mỗi chi đội thu được.

Bài 6. Số học sinh của ba khối 6, 7, 8 của một trường lần lượt tỉ lệ với các số 41, 29, 30. Biết rằng tổng số học sinh khối 6 và khối 7 là 700 học sinh. Tính số học sinh mỗi khối

De cuong giua ki 1 lop 7 mon Toan 2021 - THCS To Hoang

De cuong giua ki 1 lop 7 mon Toan 2021 - THCS To Hoang

De cuong giua ki 1 lop 7 mon Toan 2021 - THCS To Hoang

De cuong giua ki 1 lop 7 mon Toan 2021 - THCS To Hoang

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương giữa kì 1 lớp 7 môn Toán 2021 - THCS Tô Hoàng

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!