Đề cương giữa kì 1 môn Anh lớp 11 - THPT Sơn Động số 3 năm 2021

Tham khảo đề cương ôn tập kiểm tra giữa học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 11 trường THPT Sơn Động số 3, tỉnh Bắc Giang năm học 2021 - 2022.

Đề cương giữa kì 1 môn Anh lớp 11 - THPT Sơn Động số 3 năm 2021

5. In "Everyone has a number of acquaintances, but no one has many friends "acquaintances” means .......?

A. people whom you know well and whom you like al

B. people that you have met but do not know well

C. people who work in the same company

D. people with whom you share a room for a perio

De cuong giua ki 1 mon Anh lop 11 - THPT Son Dong so 3 nam 2021

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương giữa kì 1 môn Anh lớp 11 - THPT Sơn Động số 3 năm 2021

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!