Đề cương giữa kì 1 môn GDCD 11 năm 2021 - THPT Sơn Động 3

Chi tiết đề cương ôn tập giữa kì 1 môn GDCD lớp 11 năm 2021 - 2022 THPT Sơn Động 3, các em tham khảo và ôn tập nhé.

Đề cương giữa kì 1 môn GDCD 11 năm 2021 - THPT Sơn Động 3

Câu 3: Phương án nào sau đây nêu đúng nhất sự khác biệt giữa sức lao động và lao động?

a. Sức lao động là năng lực lao động, còn lao động là hoạt động cụ thể có mục đích, có ý thức của con người.

b. Sức lao động là cơ sở để phân biệt khả năng lao động của từng người cụ thể, còn những người lao động khác nhau đều phải làm việc như nhau.

c. Sức lao động là khả năng của lao động, còn lao động là sự tiêu dùng sức lao động trong hiện thực.

d. Cả a, b, c đều sai.

De cuong giua ki 1 mon GDCD 11 nam 2021 - THPT Son Dong 3

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương giữa kì 1 môn GDCD 11 năm 2021 - THPT Sơn Động 3

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!