Đề cương giữa kì 1 môn Lý lớp 12 - THPT Trần Phú 2021

Nội dung ôn tập giữa học kì 1 môn vật lý lớp 12 trường THPT Trần Phú, Hoàn Kiếm, Hà Nội năm học 2021 - 2022.

Đề cương giữa kì 1 môn Lý lớp 12 - THPT Trần Phú 2021

Câu 2. Một vật dao động điều hòa có biên độ bằng 4 cm, chu kỳ bằng 1,2 giây. Tại thời điểm t li độ của vật bằng 2 cm và đang giảm. Sau thời điểm đó 0,2 giây li độ của vật bằng

Câu 3. Một vật dao động điều hòa có biên độ bằng 4 cm, chu kỳ bằng 1,2 giây. Chọn mốc thời gian là lúc vật ở một vị trí biên, vật đi được quãng đường dài 6 cm trong thời gian bao lâu?

De cuong giua ki 1 mon Ly lop 12 - THPT Tran Phu 2021

De cuong giua ki 1 mon Ly lop 12 - THPT Tran Phu 2021

De cuong giua ki 1 mon Ly lop 12 - THPT Tran Phu 2021

De cuong giua ki 1 mon Ly lop 12 - THPT Tran Phu 2021

De cuong giua ki 1 mon Ly lop 12 - THPT Tran Phu 2021

De cuong giua ki 1 mon Ly lop 12 - THPT Tran Phu 2021

De cuong giua ki 1 mon Ly lop 12 - THPT Tran Phu 2021

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương giữa kì 1 môn Lý lớp 12 - THPT Trần Phú 2021

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!