Đề cương giữa kì 1 môn Toán lớp 10 - THPT Trần Phú 2021

Nội dung ôn tập giữa học kì 1 môn Toán lớp 10 trường THPT Trần Phú, Hoàn Kiếm, Hà Nội gồm 2 phần trắc nghiệm, bài tập.

Đề cương giữa kì 1 môn Toán lớp 10 - THPT Trần Phú 2021

Câu 2. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng ?

A. Tổng của hai số tự nhiên là một số chẵn khi và chỉ khi cả hai số đó đều là số chẵn.

B. Tích của hai số tự nhiên là một số chẵn khi và chỉ khi cả hai số đó đều là số chẵn.

C. Tổng của hai số tự nhiên là một số lẻ khi và chỉ khi cả hai số đó đều là số lẻ.

D. Tích của hai số tự nhiên là một số lẻ khi và chỉ khi cả hai số đó đều là số lẻ.

De cuong giua ki 1 mon Toan lop 10 - THPT Tran Phu 2021

De cuong giua ki 1 mon Toan lop 10 - THPT Tran Phu 2021

De cuong giua ki 1 mon Toan lop 10 - THPT Tran Phu 2021

De cuong giua ki 1 mon Toan lop 10 - THPT Tran Phu 2021

De cuong giua ki 1 mon Toan lop 10 - THPT Tran Phu 2021

De cuong giua ki 1 mon Toan lop 10 - THPT Tran Phu 2021

De cuong giua ki 1 mon Toan lop 10 - THPT Tran Phu 2021

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương giữa kì 1 môn Toán lớp 10 - THPT Trần Phú 2021

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!