Đề cương giữa kì 2 lớp 11 môn Anh THPT Việt Đức 2023

Đề cương ôn tập giữa học kỳ 2 môn Anh lớp 11 của trường THPT Việt Đức gồm những nội dung sau, các em xem chi tiết dưới đây.

Đề cương giữa kì 2 lớp 11 môn Anh THPT Việt Đức 2023

1. Mark the letter A, B, C, or D on answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions. (2 questions)

2. Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the position of main stress in each of the following questions. (2 questions)

De cuong giua ki 2 lop 11 mon Anh THPT Viet Duc 2023

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương giữa kì 2 lớp 11 môn Anh THPT Việt Đức 2023

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247