Đề cương giữa kì 2 lớp 11 năm 2023 môn GDCD THPT Việt Đức

Các em cùng tham khảo đề cương giữa học kì 2 môn GDCD lớp 11 năm học 2022 - 2023 trường THPT Việt Đức dưới đây

Đề cương giữa kì 2 lớp 11 năm 2023 môn GDCD THPT Việt Đức

2. Bản chất của nhà nước

- Theo quan điểm của Chủ nghĩa Mác - Lênin, Nhà nước là sản phẩm của xã hội có giai cấp, do đó nhà nước bao giờ cũng mang bản chất giai cấp.

- Bản chất giai cấp của nhà nước được thể hiện:

* Nhà nước là bộ máy dùng để duy trì sự thống trị của giai cấp này đối với giai cấp khác.

* Nhà nước là bộ máy trấn áp đặc biệt của giai cấp này đối với giai cấp khác.

Như vậy, xét về mặt bản chất, Nhà nước mang bản chất giai cấp của giai cấp thống trị.

De cuong giua ki 2 lop 11 nam 2023 mon GDCD THPT Viet Duc

De cuong giua ki 2 lop 11 nam 2023 mon GDCD THPT Viet Duc

De cuong giua ki 2 lop 11 nam 2023 mon GDCD THPT Viet Duc

De cuong giua ki 2 lop 11 nam 2023 mon GDCD THPT Viet Duc

De cuong giua ki 2 lop 11 nam 2023 mon GDCD THPT Viet Duc

De cuong giua ki 2 lop 11 nam 2023 mon GDCD THPT Viet Duc

De cuong giua ki 2 lop 11 nam 2023 mon GDCD THPT Viet Duc

De cuong giua ki 2 lop 11 nam 2023 mon GDCD THPT Viet Duc

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương giữa kì 2 lớp 11 năm 2023 môn GDCD THPT Việt Đức

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247