Đề cương giữa kì 2 môn Anh lớp 10 năm 2023 - THPT Việt Đức

Tham khảo dưới đây đề cương ôn tập giữa học kì 2 năm học 2022 - 2023 môn Tiếng Anh lớp 10 của trường THPT Việt Đức

Đề cương giữa kì 2 môn Anh lớp 10 năm 2023 - THPT Việt Đức

1. Mark the letter A, B, C, or D on answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.(2 questions)

2. Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the position of main stress in each of the following questions. (2 questions)

De cuong giua ki 2 mon Anh lop 10 nam 2023 - THPT Viet Duc

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương giữa kì 2 môn Anh lớp 10 năm 2023 - THPT Việt Đức

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247