Đề cương giữa kì 2 môn Hóa lớp 10 năm 2023 - THPT Trần Phú

Chi tiết đề cương giữa học kì 2 năm học 2022-2023 môn Hóa lớp 10 của trường THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm được Tuyensinh247cập nhật bên dưới, các em tham khảo

Đề cương giữa kì 2 môn Hóa lớp 10 năm 2023 - THPT Trần Phú 

Câu 5. Trong phân tử HBr, nguyên tử hydrogen và bromine đã lần lượt đạt cấu hình electron bến của các khí hiếm nào dưới đây?

A. Neon và argon.

B. Helium và xenon.

C. Helium và radon.

D. Helium và krypton.

De cuong giua ki 2 mon Hoa lop 10 nam 2023 - THPT Tran Phu

De cuong giua ki 2 mon Hoa lop 10 nam 2023 - THPT Tran Phu

De cuong giua ki 2 mon Hoa lop 10 nam 2023 - THPT Tran Phu

De cuong giua ki 2 mon Hoa lop 10 nam 2023 - THPT Tran Phu

De cuong giua ki 2 mon Hoa lop 10 nam 2023 - THPT Tran Phu

De cuong giua ki 2 mon Hoa lop 10 nam 2023 - THPT Tran Phu

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương giữa kì 2 môn Hóa lớp 10 năm 2023 - THPT Trần Phú

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247