Đề cương giữa kì 2 môn Hóa lớp 12 THPT Việt Đức 2023

Các em cùng tham khảo đề cương giữa học kì 2 môn Hóa học lớp 12 năm học 2022 - 2023 trường THPT Việt Đức dưới đây

Đề cương giữa kì 2 môn Hóa lớp 12 THPT Việt Đức 2023

Câu 49: Để m gam hỗn hợp E gồm Al, Fe và Cu trong không khí một thời gian thu được 34,36 gam hỗn hợp X gồm các kim loại và oxit. Cho 8,96 lít khí CO qua X nung nóng, thu được hỗn hợp rắn Y và hỗn hợp khí Z có tỉ khối so với H2 là 18. Hòa tan hoàn toàn Y trong dung dịch chứa 1,92 mol HNO3, thu được dung dịch chỉ chứa 129,4 gam muối và 4,48 lít hỗn hợp khí T gồm NO và N2. Ti khối của T so với Hạ là 14,5. Các khí đo ở đktc. Giá trị của m là

A. 28,2.            B. 31,2.

C. 29,4.            D. 30,2.

De cuong giua ki 2 mon Hoa lop 12 THPT Viet Duc 2023

De cuong giua ki 2 mon Hoa lop 12 THPT Viet Duc 2023

De cuong giua ki 2 mon Hoa lop 12 THPT Viet Duc 2023

De cuong giua ki 2 mon Hoa lop 12 THPT Viet Duc 2023

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương giữa kì 2 môn Hóa lớp 12 THPT Việt Đức 2023

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247