Đề cương giữa kì 2 môn Lý lớp 12 THPT Việt Đức 2023

Các em cùng tham khảo đề cương giữa học kì 2 môn Vật lý lớp 12 năm học 2022 - 2023 trường THPT Việt Đức dưới đây

Đề cương giữa kì 2 môn Lý lớp 12 THPT Việt Đức 2023

Câu 7: Đối với sự lan truyền sóng điện từ thì

A. vectơ cường độ điện trường E cùng phương với phương truyền sóng còn vectơ cảm ứng từ B vuông góc với vectơ cường độ điện trưởng E.

B. vectơ cường độ điện trường E và vectơ cảm ứng từ B luôn cùng phương với phương truyền sóng.

C. vectơ cường độ điện trường E và vectơ cảm ứng từ B luôn vuông góc với phương truyền sóng.

D. vectơ cảm ứng từ B cùng phương với phương truyền sóng còn vectơ cường độ điện trường E vuông góc với vectơ cảm ứng từ B.

De cuong giua ki 2 mon Ly lop 12 THPT Viet Duc 2023

De cuong giua ki 2 mon Ly lop 12 THPT Viet Duc 2023

De cuong giua ki 2 mon Ly lop 12 THPT Viet Duc 2023

De cuong giua ki 2 mon Ly lop 12 THPT Viet Duc 2023

De cuong giua ki 2 mon Ly lop 12 THPT Viet Duc 2023

De cuong giua ki 2 mon Ly lop 12 THPT Viet Duc 2023

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương giữa kì 2 môn Lý lớp 12 THPT Việt Đức 2023

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247