Đề cương giữa kì 2 môn Sử lớp 10 - THPT Việt Đức 2023

Tham khảo dưới đây đề cương ôn tập giữa học kì 2 năm học 2022 - 2023 môn Lịch sử lớp 10 của trường THPT Việt Đức

Đề cương giữa kì 2 môn Sử lớp 10 - THPT Việt Đức 2023

Bài 8 CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP THỜI KÌ CẬN ĐẠI

1. Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất

- Những thành tựu cơ bản

2. Cách mạng công nghiệp lần thứ hai

- Những thành tựu cơ bản

3. Ý nghĩa của Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất và lần thứ hai

- Về kinh tế

- Về xã hội, văn hoá

De cuong giua ki 2 mon Su lop 10 - THPT Viet Duc 2023

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương giữa kì 2 môn Sử lớp 10 - THPT Việt Đức 2023

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247