Đề cương giữa kì 2 môn Toán lớp 11 THPT Việt Đức 2023

Hướng dẫn ôn tập giữa học kì 2 năm học 2022 - 2023 môn Toán học lớp 11 trường THPT Việt Đức, Hà Nội.

Đề cương giữa kì 2 môn Toán lớp 11 THPT Việt Đức 2023

Câu 20: Cho ba vectơ a, b, c (b, c không cùng phương) thỏa mãn hệ thức a=2021b+2022c. Khi đó khẳng định nào sau đây đúng?

A. a, b, c đồng phẳng.

B. a, b, c không đồng phẳng.

D. a, c cùng phương.

C. a, b cùng phương.

De cuong giua ki 2 mon Toan lop 11 THPT Viet Duc 2023

De cuong giua ki 2 mon Toan lop 11 THPT Viet Duc 2023

De cuong giua ki 2 mon Toan lop 11 THPT Viet Duc 2023

De cuong giua ki 2 mon Toan lop 11 THPT Viet Duc 2023

De cuong giua ki 2 mon Toan lop 11 THPT Viet Duc 2023

De cuong giua ki 2 mon Toan lop 11 THPT Viet Duc 2023

De cuong giua ki 2 mon Toan lop 11 THPT Viet Duc 2023

De cuong giua ki 2 mon Toan lop 11 THPT Viet Duc 2023

De cuong giua ki 2 mon Toan lop 11 THPT Viet Duc 2023

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương giữa kì 2 môn Toán lớp 11 THPT Việt Đức 2023

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247