Đề cương giữa kì 2 môn Toán lớp 6 THCS&THPT Lê Qúy Đôn 2023

Hướng dẫn ôn tập giữa học kì 2 năm học 2022 - 2023 môn Toán học lớp 6 trường THCS&THPT Lê Qúy Đôn

Đề cương giữa kì 2 môn Toán lớp 6 THCS&THPT Lê Qúy Đôn 2023

CÂU 6) Sắp xếp thứ tự thực hiện các bước làm để quy đồng mẫu hai hay nhiều phân số có mẫu số dương:

(1) Tìm một bội chung của các mẫu (thường là BCNN) để làm mẫu chung

(2) Nhân tử và mẫu của mỗi phân số với thừa số phụ tương ứng

(3) Tìm thừa số phụ của mỗi mẫu bằng cách chia mẫu chung cho từng mẫu

A. (1)→ (2)→ (3).

B. (2)→ (3) → (1).

C. (1)→ (3) → (2).

D. (3)→ (2)→ (1).

De cuong giua ki 2 mon Toan lop 6 THCS&THPT Le Quy Don 2023

De cuong giua ki 2 mon Toan lop 6 THCS&THPT Le Quy Don 2023

De cuong giua ki 2 mon Toan lop 6 THCS&THPT Le Quy Don 2023

De cuong giua ki 2 mon Toan lop 6 THCS&THPT Le Quy Don 2023

De cuong giua ki 2 mon Toan lop 6 THCS&THPT Le Quy Don 2023

De cuong giua ki 2 mon Toan lop 6 THCS&THPT Le Quy Don 2023

De cuong giua ki 2 mon Toan lop 6 THCS&THPT Le Quy Don 2023

De cuong giua ki 2 mon Toan lop 6 THCS&THPT Le Quy Don 2023

De cuong giua ki 2 mon Toan lop 6 THCS&THPT Le Quy Don 2023

De cuong giua ki 2 mon Toan lop 6 THCS&THPT Le Quy Don 2023

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương giữa kì 2 môn Toán lớp 6 THCS&THPT Lê Qúy Đôn 2023

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247