Đề cương giữa kì 2 môn Toán lớp 8 TH&THCS Lômônôxốp Tây Hà Nội 2023

Chi tiết đề cương giữa học kì 2 năm học 2022-2023 môn Toán lớp 8 của trường TH&THCS Lômônôxốp Tây Hà Nội được Tuyensinh247cập nhật bên dưới, các em tham khảo

Đề cương giữa kì 2 môn Toán lớp 8 TH&THCS Lômônôxốp Tây Hà Nội 2023

Bài 4. Một tổ sản xuất theo kế hoạch mỗi ngày phải sản xuất 50 sản phẩm. Khi thực hiện tổ đã sản xuất được 57 một ngày. Do đó đã hoàn thành trước kế hoạch 1 ngày và còn vượt mức 13 sản phẩm. Hỏi theo kế hoạch tổ phải sản xuất bao nhiêu sản phẩm?

De cuong giua ki 2 mon Toan lop 8 TH&THCS Lomonoxop Tay Ha Noi 2023

De cuong giua ki 2 mon Toan lop 8 TH&THCS Lomonoxop Tay Ha Noi 2023

De cuong giua ki 2 mon Toan lop 8 TH&THCS Lomonoxop Tay Ha Noi 2023

De cuong giua ki 2 mon Toan lop 8 TH&THCS Lomonoxop Tay Ha Noi 2023

De cuong giua ki 2 mon Toan lop 8 TH&THCS Lomonoxop Tay Ha Noi 2023

De cuong giua ki 2 mon Toan lop 8 TH&THCS Lomonoxop Tay Ha Noi 2023

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương giữa kì 2 môn Toán lớp 8 TH&THCS Lômônôxốp Tây Hà Nội 2023

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247