Đề cương giữa kì 2 môn Toán lớp 9 THCS Nguyễn Tri Phương năm 2023

Các em cùng tham khảo đề cương giữa học kì 2 môn Toán lớp 9 năm học 2022 - 2023 trường THCS Nguyễn Tri Phương dưới đây

Đề cương giữa kì 2 môn Toán lớp 9 THCS Nguyễn Tri Phương năm 2023

Bài 15: Hai lớp 8A, 8B có tổng cộng 94 học sinh. Biết 25% số học sinh 8A và 20% số học sinh 8B đạt loại giỏi và tổng số học sinh giỏi của hai lớp là 21. Tính số học sinh mỗi lớp?

Bài 16: Trong tháng đầu, hai tổ sản xuất được 1500 chi tiết máy. Tháng thứ 2 tổ 1 vượt mức 25%, tổ 2 giảm 18%, do đó hai tổ đã sản xuất 1617 chi tiết máy. Tính xem trong tháng đầu mỗi tổ sản xuất được bao nhiêu chi tiết máy?

De cuong giua ki 2 mon Toan lop 9 THCS Nguyen Tri Phuong nam 2023

De cuong giua ki 2 mon Toan lop 9 THCS Nguyen Tri Phuong nam 2023

De cuong giua ki 2 mon Toan lop 9 THCS Nguyen Tri Phuong nam 2023

De cuong giua ki 2 mon Toan lop 9 THCS Nguyen Tri Phuong nam 2023

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương giữa kì 2 môn Toán lớp 9 THCS Nguyễn Tri Phương năm 2023

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247