Đề cương học kì 1 lớp 11 năm 2022 môn Anh - THPT Xuân Đỉnh

Các em cùng tham khảo đề cương học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 11 năm học 2022 - 2023 trường THPT Xuân Đỉnh dưới đây

Đề cương học kì 1 lớp 11 năm 2022 môn Anh - THPT Xuân Đỉnh

Exercise 3- Choose the best answer which best fits each space in each sentence
1. It__like you are going through a hard time in your life.
A. hears
B. listens
C. sees
D. sounds.

De cuong hoc ki 1 lop 11 nam 2022 mon Anh - THPT Xuan Dinh

De cuong hoc ki 1 lop 11 nam 2022 mon Anh - THPT Xuan Dinh

De cuong hoc ki 1 lop 11 nam 2022 mon Anh - THPT Xuan Dinh

De cuong hoc ki 1 lop 11 nam 2022 mon Anh - THPT Xuan Dinh

De cuong hoc ki 1 lop 11 nam 2022 mon Anh - THPT Xuan Dinh

De cuong hoc ki 1 lop 11 nam 2022 mon Anh - THPT Xuan Dinh

De cuong hoc ki 1 lop 11 nam 2022 mon Anh - THPT Xuan Dinh

De cuong hoc ki 1 lop 11 nam 2022 mon Anh - THPT Xuan Dinh

De cuong hoc ki 1 lop 11 nam 2022 mon Anh - THPT Xuan Dinh

De cuong hoc ki 1 lop 11 nam 2022 mon Anh - THPT Xuan Dinh

De cuong hoc ki 1 lop 11 nam 2022 mon Anh - THPT Xuan Dinh

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương học kì 1 lớp 11 năm 2022 môn Anh - THPT Xuân Đỉnh

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247