Đề cương học kì 1 lớp 11 năm 2022 môn Hóa - THPT Xuân Đỉnh

Các em cùng tham khảo đề cương học kì 1 môn Hóa Học lớp 11 năm học 2022 - 2023 trường THPT Xuân Đỉnh dưới đây

Đề cương học kì 1 lớp 11 năm 2022 môn Hóa - THPT Xuân Đỉnh

II. BÀI TẬP TỰ LUẬN:

Bài 1.Tính nồng độ mol của các ion trong dung dịch sau:

a, KOH 0,02M

b, BaCl₂ 0,015M

c, HCL 0,05M

d, (NH4)2SO4 0,01M

De cuong hoc ki 1 lop 11 nam 2022 mon Hoa - THPT Xuan Dinh

De cuong hoc ki 1 lop 11 nam 2022 mon Hoa - THPT Xuan Dinh

De cuong hoc ki 1 lop 11 nam 2022 mon Hoa - THPT Xuan Dinh

De cuong hoc ki 1 lop 11 nam 2022 mon Hoa - THPT Xuan Dinh

De cuong hoc ki 1 lop 11 nam 2022 mon Hoa - THPT Xuan Dinh

De cuong hoc ki 1 lop 11 nam 2022 mon Hoa - THPT Xuan Dinh

De cuong hoc ki 1 lop 11 nam 2022 mon Hoa - THPT Xuan Dinh

De cuong hoc ki 1 lop 11 nam 2022 mon Hoa - THPT Xuan Dinh

De cuong hoc ki 1 lop 11 nam 2022 mon Hoa - THPT Xuan Dinh

De cuong hoc ki 1 lop 11 nam 2022 mon Hoa - THPT Xuan Dinh

De cuong hoc ki 1 lop 11 nam 2022 mon Hoa - THPT Xuan Dinh

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương học kì 1 lớp 11 năm 2022 môn Hóa - THPT Xuân Đỉnh

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247