Đề cương học kì 1 lớp 7 năm 2021 môn Toán - THCS Đoàn Thị Điểm

Trường THCS Đoàn Thị Điểm hướng dẫn học sinh khối 7 đề cương ôn tập học kì 1 năm 2021 môn Toán, các em cùng theo dõi.

Đề cương học kì 1 lớp 7 năm 2021 môn Toán - THCS Đoàn Thị Điểm

Bài 17. Hưởng ứng phong trào kế hoạch nhỏ, ba lớp 7A, 7B, 7C có 130 học sinh tham gia. Mỗi học sinh lớp 7A góp 2 ki-lô-gam, mỗi học sinh 7B góp 3 ki- lô- gam, mỗi học sinh lớp 7C góp 4 ki-lô-gam. Tính số học sinh tham gia phong trào của mỗi lớp đó, biết số giấy thu được của ba lớp đó bằng nhau.

De cuong hoc ki 1 lop 7 nam 2021 mon Toan - THCS Doan Thi Diem

De cuong hoc ki 1 lop 7 nam 2021 mon Toan - THCS Doan Thi Diem

De cuong hoc ki 1 lop 7 nam 2021 mon Toan - THCS Doan Thi Diem

De cuong hoc ki 1 lop 7 nam 2021 mon Toan - THCS Doan Thi Diem

De cuong hoc ki 1 lop 7 nam 2021 mon Toan - THCS Doan Thi Diem

De cuong hoc ki 1 lop 7 nam 2021 mon Toan - THCS Doan Thi Diem

De cuong hoc ki 1 lop 7 nam 2021 mon Toan - THCS Doan Thi Diem

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương học kì 1 lớp 7 năm 2021 môn Toán - THCS Đoàn Thị Điểm

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247