Đề cương học kì 1 môn Hóa lớp 12 THPT Xuân Đỉnh 2021

Chi tiết đề cương học kì 1 môn Hóa khối lớp 12 trường THPT Xuân Đỉnh, Thành phố Hà Nội năm 2021

Đề cương học kì 1 môn Hóa lớp 12 THPT Xuân Đỉnh 2021

Câu 13: Phát biểu nào sau đây sai?

A. Khi thủy phân chất béo luôn thu được etylen glicol.

B. Hiđro hóa hoàn toàn triolein hoặc trilinolein đều thu được tristearin.

C. Dầu mỡ động thực vật bị ôi thiu do nối đôi C=C ở gốc axit không no của chất béo bị oxi hóa chậm bởi oxi không khí tạo thành peoxit, chất này bị phân hủy thành các sản phẩm có mùi khó chịu.

D. Chất béo nhẹ hơn nước và không tan trong nước.

De cuong hoc ki 1 mon Hoa lop 12 THPT Xuan Dinh 2021

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương học kì 1 môn Hóa lớp 12 THPT Xuân Đỉnh 2021

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247