Đề cương học kì 1 năm 2021 Anh lớp 12 - THPT Yên Hòa

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 năm 2021 - 2022 môn Tiếng Anh khối lớp 12 trường THPT Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Đề cương học kì 1 năm 2021 Anh lớp 12 - THPT Yên Hòa

34. We can infer from the passage that

A. he asked Trinh Kiem to become the king of the restored Le Dynasty

B. he foresaw the division of Viet Nam between the Trinh Lords and Nguyen Lords

C. he advised Nguyen Hoang to live in peace in the undeveloped south

D. he made the Mac Dynasty collapse with prophecies and influence

De cuong hoc ki 1 nam 2021 Anh lop 12 - THPT Yen Hoa

De cuong hoc ki 1 nam 2021 Anh lop 12 - THPT Yen Hoa

De cuong hoc ki 1 nam 2021 Anh lop 12 - THPT Yen Hoa

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương học kì 1 năm 2021 Anh lớp 12 - THPT Yên Hòa

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!