Đề cương học kì 1 năm 2021 THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam lớp 6 môn Toán

Dưới đây là đề cương ôn tập học kì 1 năm học 2021 - 2022 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam môn Toán lớp 6, các em cùng tham khảo.

Đề cương học kì 1 năm 2021 THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam lớp 6 môn Toán

Bài 11: Tìm số tự nhiên a sao cho số đó chia cho 17, 25 được các số dư theo thứ tự là 8 và 16

Bài 12: Tim 1 số tự nhiên a nhỏ hơn 500 sao cho chia nó cho 15, 35 được các số dư theo thứ tự là 8 và 13.

Bài 13 : Tìm số tự nhiên nhỏ nhất sao cho chia nó cho 29 dư 5, chia cho 31 du 28

Bài 14 : Tìm số tự nhiên nhỏ nhất sao cho chia nó cho 29 dự 5, chia cho 31 dư 28

De cuong hoc ki 1 nam 2021 THPT Chuyen Ha Noi - Amsterdam lop 6 mon Toan

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương học kì 1 năm 2021 THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam lớp 6 môn Toán

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!