Đề cương học kì 2 lớp 10 môn GDCD THPT Lương Ngọc Quyến 2021

Đề cương ôn tập học kì 2 môn GDCD lớp 10 năm học 2020 - 2021 của trường THPT Lương Ngọc Quyến, tỉnh Thái Nguyên cụ thể như sau:

Đề cương học kì 2 lớp 10 môn GDCD THPT Lương Ngọc Quyến 2021

Câu 30. Quyết tâm chống giặc giữ nước của ông cha ta được thể hiện trong sự kiện (được coi như Hội nghị dân chủ đầu tiên trong lịch sử Việt Nam) nào sau đây ?

A. Hội nghị Bình Than.                 B. Hội nghị Diên Hồng.

 

C. Hội thề Lũng Nhai.                   D. Hội thề Đông Quan.

De cuong hoc ki 2 lop 10 mon GDCD THPT Luong Ngoc Quyen 2021

Theo TTHN 

Viết bình luận: Đề cương học kì 2 lớp 10 môn GDCD THPT Lương Ngọc Quyến 2021

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!