Đề cương học kì 2 lớp 6 THCS Long Toàn môn Anh năm 2021

Các em tham khảo và ôn tập đề cương thi học kì 2 lớp 6 trường THCS Long Toàn môn Tiếng Anh năm học 2020 - 2021 được Tuyensinh247 cập nhật dưới đây.

Đề cương học kì 2 lớp 6 THCS Long Toàn môn Anh năm 2021

1. What is your favourite programme on TV? Why do you like it best?

2. Who is your favourite sportsman /sportswoman? Why do you like her/him?

3. What can you do to keep our environment clean and green?

4. Describe your city. And tell what you like best in your city.

De cuong hoc ki 2 lop 6 THCS Long Toan mon Anh nam 2021

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương học kì 2 lớp 6 THCS Long Toàn môn Anh năm 2021

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!