Đề cương học kì 2 môn Lý lớp 6 năm 2021 THCS Long Toàn

Cùng tham khảo bên dưới đề cương ôn tập học kì 2 của trường THCS Long Toàn môn Vật lý lớp 6 năm học 2020 - 2021

Đề cương học kì 2 môn Lý lớp 6 năm 2021 THCS Long Toàn

Câu 15: Những quá trình chuyển thể nào của đồng được vận dụng trong việc đúc tượng đồng?

A. Nóng chảy và bay hơi.              C. Nóng chảy và đông đặc.

B. Bay hơi và đông đặc.                D. Bay hơi và ngưng tụ.

De cuong hoc ki 2 mon Ly lop 6 nam 2021 THCS Long Toan

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương học kì 2 môn Lý lớp 6 năm 2021 THCS Long Toàn

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!