Đề cương học kì 2 môn Toán lớp 11 năm 2021 THPT Việt Đức

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 10 của trường THPT Việt Đức, Hà Nội năm học 2020 - 2021 cụ thể như sau:

Đề cương học kì 2 năm 2021 môn Toán lớp 11 THPT Việt Đức 

Câu 3: Cho hàm số y=x^2-4x+3 có đồ thị là Parabol (P) và điểm M(1; 0). Khẳng định nào đúng trong các khẳng định sau?

A. Tiếp tuyến của đồ thị (P) tại M song song với trục hoành.

B. Có một tiếp tuyến của đồ thị (P) đi qua M.

C. Có hai tiếp tuyến của đồ thị (P) đi qua M.

D. Không có tiếp tuyến nào của đồ thị (P) qua M.

De cuong hoc ki 2 mon Toan lop 11 nam 2021 THPT Viet Duc

Theo TTHN 


Viết bình luận: Đề cương học kì 2 môn Toán lớp 11 năm 2021 THPT Việt Đức

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!