Đề cương học kì 2 môn Toán lớp 11 trường Vinschool năm 2021

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 10 của trường Vinschool năm học 2020-2021 cụ thể như sau:

Đề cương học kì 2 môn Toán lớp 11 trường Vinschool năm 2021

Câu 52. Cho hình chóp S ABCD, có đáy ABCD là hình vuông, SA(ABCD). Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

A. A là hình chiếu vuông góc của S lên mặt phẳng (ABCD) .

B. B là chiếu vuông góc của C lên mặt phẳng (SAB).

C. D là chiếu vuông góc của C lên mặt phẳng (SAD).

D. A là hình chiếu vuông góc của S lên mặt phẳng (SAB).

De cuong hoc ki 2 mon Toan lop 11 truong Vinschool nam 2021

Theo TTHN 

Viết bình luận: Đề cương học kì 2 môn Toán lớp 11 trường Vinschool năm 2021

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!