Đề cương học kì 2 năm 2021 môn Hóa lớp 10 THPT chuyên Bảo Lộc

Cùng tham khảo đề cương ôn tập học kì 2 của trường THPT chuyên Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng năm học 2020-2021 môn Hóa học lớp 10 được cập nhật bên dưới

Đề cương học kì 2 năm 2021 môn Hóa lớp 10 THPT chuyên Bảo Lộc

Câu 33. Đốt cháy hoàn toàn m gam FeS2 trong O2 thu được Fe2O3 và SO2. Hấp thụ hết SO2 vào dung dịch chứa 0,015 mol Ba(OH)2, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 2,17 gam kết tủa. Tính m.

Câu 34. Cho m gam KMnO4 tác dụng hết với dung dịch HCl (đặc) dư, toàn bộ khí clo sinh ra tác dụng hết với Fe dư, thu được 16,25 gam FeCl3. Tính số mol HCl phản ứng và giá trị m?

De cuong hoc ki 2 nam 2021 mon Hoa lop 10 THPT chuyen Bao Loc

Theo TTHN 

Viết bình luận: Đề cương học kì 2 năm 2021 môn Hóa lớp 10 THPT chuyên Bảo Lộc

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!