Đề cương học kì 2 năm 2021 môn Toán lớp 10 trường Vinschool

Các em tham khảo bên dưới đề cương ôn tập học kì 2 năm học 2020-2021 môn Toán lớp 10 của trường Vinschool

Đề cương học kì 2 năm 2021 môn Toán lớp 10 trường Vinschool

Câu 23. Một xưởng sản xuất hai loại sản phẩm, mỗi kg sản phẩm loại I cần 2 kg nguyên liệu và 30 giờ, mang lại lợi nhuận 40 000 đồng. Mỗi kg sản phẩm loại II cần 4 kg nguyên liệu và 15 giờ, mang lại lợi nhuận 30 000 đồng. Xưởng có 200 kg nguyên liệu và 1200 giờ làm việc. Hỏi cần sản xuất mỗi loại sản phẩm bao nhiêu để có lợi nhuận cao nhất?

De cuong hoc ki 2 nam 2021 mon Toan lop 10 truong Vinschool

Theo TTHN 

Viết bình luận: Đề cương học kì 2 năm 2021 môn Toán lớp 10 trường Vinschool

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!