Đề cương học kì 2 THPT chuyên Bảo Lộc năm 2021 môn Hóa lớp 12

Chi tiết đề cương ôn tập học kì 2 năm học 2020-2021 môn Hóa học lớp 12 của trường THPT chuyên Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

Đề cương học kì 2 THPT chuyên Bảo Lộc năm 2021 môn Hóa lớp 12 

Câu 36 . Hòa tan hết 23,76 gam hỗn hợp X gồm FeCl2, Cu, Fe(NO3)2 vào dung dịch chứa 0,40 mol HCl thu được dung dịch Y và khí NO. Cho từ từ dung dịch AgNO3 vào Y đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thì dùng hết 0,58 mol AgNO3, kết thúc các phản ứng thu được m gam kết tủa và 0,448 lít NO (đktc). Biết trong các phản ứng, NO là sản phẩm khử duy nhất.

De cuong hoc ki 2 THPT chuyen Bao Loc nam 2021 mon Hoa lop 12

Theo TTHN 

Viết bình luận: Đề cương học kì 2 THPT chuyên Bảo Lộc năm 2021 môn Hóa lớp 12

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!