Đề cương kì 1 môn Anh lớp 12 năm 2023 - THPT Yên Hòa

Câp nhật đề cương kì 1 môn Anh lớp 12 năm học 2023 - 2024 trường THPT Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội chi tiết dưới đây.

Quảng cáo

Đề cương kì 1 môn Anh lớp 12 năm 2023 - THPT Yên Hòa

6. Naming streets after ______ figures is a common practice around the world.

A. important            B. essential          C. historic          D. historical

7. No one can deny his hard work and ______ to the club.

A. importance          B. dedication        C. emphasis        D. reputation

8. Nguyen Trai had a distinguished career as a skilled ______ and prominent scholar.

A. strategy               B. strategist         C. strategical       D. strategically

De cuong ki 1 mon Anh lop 12 nam 2023 - THPT Yen Hoa

De cuong ki 1 mon Anh lop 12 nam 2023 - THPT Yen Hoa

De cuong ki 1 mon Anh lop 12 nam 2023 - THPT Yen Hoa

>>TẢI TOÀN BỘ FILE ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KÌ I MÔN ANH LỚP 12 THPT YÊN HÒA TẠI ĐÂY.

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương kì 1 môn Anh lớp 12 năm 2023 - THPT Yên Hòa

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247