Đề cương kì 1 môn Toán lớp 11 - THPT Xuân Đỉnh 2023

Đề cương ôn tập kì 1 năm học 2023 - 2024 môn Toán lớp 11 trường THPT Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội chi tiết dưới đây.

Đề cương kì 1 môn Toán lớp 11 - THPT Xuân Đỉnh 2023

Câu 11. Nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất là

A. [0;20)                    B. [20;40)                C. [40;60)                  D. [60;80)

Câu 48. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

A. Hai mặt phẳng không cắt nhau thì song song.

B. Hai mặt phẳng cùng song song với một đường thẳng thì cắt nhau. 

C. Qua một điểm nằm ngoài một mặt phẳng cho trước có duy nhất một mặt phẳng song song với mặt phẳng đó.

D. Qua một điểm nằm ngoài một mặt phẳng cho trước có vô số mặt phẳng song song với mặt phẳng đó.

 

De cuong ki 1 mon Toan lop 11 - THPT Xuan Dinh 2023

De cuong ki 1 mon Toan lop 11 - THPT Xuan Dinh 2023

De cuong ki 1 mon Toan lop 11 - THPT Xuan Dinh 2023

De cuong ki 1 mon Toan lop 11 - THPT Xuan Dinh 2023

De cuong ki 1 mon Toan lop 11 - THPT Xuan Dinh 2023

De cuong ki 1 mon Toan lop 11 - THPT Xuan Dinh 2023

De cuong ki 1 mon Toan lop 11 - THPT Xuan Dinh 2023

De cuong ki 1 mon Toan lop 11 - THPT Xuan Dinh 2023

De cuong ki 1 mon Toan lop 11 - THPT Xuan Dinh 2023

De cuong ki 1 mon Toan lop 11 - THPT Xuan Dinh 2023

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương kì 1 môn Toán lớp 11 - THPT Xuân Đỉnh 2023

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247