Đề cương kì 1 môn Toán lớp 7 THCS Phú Thượng 2019

Dưới đây là đề cương ôn tập cuối học kì 1 môn Toán lớp 7 Trường THCS Phú Thượng năm học 2019-2020

Đề cương kì 1 môn Toán lớp 7 THCS Phú Thượng 2019

Bài 2: Một hình chữ nhật có diện tích là 60cm2 và hai cạnh tỉ lệ với 3 và 5. Tính chu vi của hình chữ nhật đó.

Bài 4: Hưởng ứng đợt kể chuyện về tấm gương đạo đức của Bác Hồ, ba chi đội 7A, 7B, 7C có tất cả 18 đội viên tham gia dự thị, biết rằng số đội viên của ba chi đội lần lượt tỉ lệ với 2; 3; 4. Hãy tính số đội viên dự thi của mỗi chi đội ?

De cuong ki 1 mon Toan lop 7 THCS Phu Thuong 2019De cuong ki 1 mon Toan lop 7 THCS Phu Thuong 2019De cuong ki 1 mon Toan lop 7 THCS Phu Thuong 2019De cuong ki 1 mon Toan lop 7 THCS Phu Thuong 2019

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương kì 1 môn Toán lớp 7 THCS Phú Thượng 2019

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!