Đề cương kì 1 môn Toán lớp 9 năm 2022 - THCS Nguyễn Du

Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 9 môn Toán năm học 2022 - 2023 trường THCS Nguyễn Du gồm 5 trang như sau:

Đề cương kì 1 môn Toán lớp 9 năm 2022 - THCS Nguyễn Du

5) Tìm m để (D) và (D’) cắt nhau tại một điểm nằm trên trục hoành.

6) Chứng minh rằng đường thẳng (D) luôn đi qua một điểm cố định khi m thay đổi.

7) Tìm m sao cho đường thẳng (D) tạo với hai trục Ox, Oy một tam giác có diện tích bằng 2.

8) Tìm m sao cho khoảng cách từ gốc tọa độ O đến đường thẳng (D) đạt giá trị lớn nhất.

4.3 Xác định hàm số bậc nhất y=ax+b trong mỗi trường hợp sau:

1) Đồ thị của hàm số song song với đường thẳng y=3x+1 và đi qua 4 (2;5).

2) Đồ thị hàm số đi qua 4(–1;2), B(2;–3).

3) Đồ thị hàm số có hệ số góc là 2 và cắt trục tung tại điểm có tung độ là 2.

De cuong ki 1 mon Toan lop 9 nam 2022 - THCS Nguyen Du

De cuong ki 1 mon Toan lop 9 nam 2022 - THCS Nguyen Du

De cuong ki 1 mon Toan lop 9 nam 2022 - THCS Nguyen Du

De cuong ki 1 mon Toan lop 9 nam 2022 - THCS Nguyen Du

De cuong ki 1 mon Toan lop 9 nam 2022 - THCS Nguyen Du

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương kì 1 môn Toán lớp 9 năm 2022 - THCS Nguyễn Du

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247